>>GETHA>>槟城>>新產品發佈會兼专业行销学

| 01 | 02 | 講義 ||

GETHA 槟城第一场“产品发布会兼专业行销学”,2008年10月31日在槟城拉开帷幕。

图为全体出席者与导师合影 
 G01

黃璿翰导师主讲
G02

G03

G04

G05

G06

G07

G10

G11

G12

 G13

G14

G15

 G08

G09

G16
| 01 | 02 | 講義 |
 

Copyright © 2001-2008 ACUME Sdn. Bhd. All rights reserved.

E-mail: nano@acume.ws     web: www.NanoPro.us