Copyright © 2002 ACUME Sdn
-生命小學

國際生命基金會捐贈了第二間生命小學
中國云南省楚雄市八角鄉歐西尼亞生命小學

 
2006年8月5日捐贈人民幣10萬給八角鄉小學
 

 

 

 

A038

A039

A040

A041

A042

A043

A044

A045

A046

A058

A048

A049

A050

A051

A052

A053

A054

A055

A056

A057

A058

A080

A081

A082

A083

A084

A085
     

 

 


 

 

 

Copyright © 2002 ACUME Sdn. Bhd. All Rights Reserved.